Ngibadah Ngistan

Sumpah beda banget antara ‘sholat’ dan ‘mendirikan sholat’ ‘صلي’ dan ‘أقام الصلاة’ Jadi jangan heran kadang lihat orang sholat selalu on time tapi kesan yang ditinggalkan kaya gak pernah sholat alias kesusu, cuma untuk menggugurkan…